Co-own - Vanlige spørsmål

Pris og betaling

 • Hva er fordelene med å kjøpe seg inn i et Kollektiv?

  Det er mange fordeler.

  For det første er det økonomisk gunstig å å betale til deg selv fremfor å kaste penger ut vinduet. Gjennomsnittlig leiekostnad for en 1 roms leilighet i Norge er på nesten 8000kr i måneden. Over en tre års periode utgjør dette nesten 300 000kr. I stedet for å betale til en utleier kan du heller bygge din egen formue.

  For det andre har det en rekke sosiale fordeler. Når du er del av et kollektiv, tar du del i og bygger et fellesskap sammen med mennesker som tar omsorg og bryr seg om deg.

 • Hvordan fordeles felleskostnadene som strøm og internett mellom beboerne i Kollektivet?

  Som del av innflyttingsprosessen vil beboerne inngå strøm- og internettavtale for Kollektivet som helhet.

  Hvordan avtalene administreres vil avtalefestes i husholdensreglementet. Det enkleste er å fordele kostnadene, at alle betaler likt hele året gjennom, at at én person i fellesskapet får ansvaret for at regningene blir betalt.

 • Hvor mye egenkapital må jeg ut med?

  Reglene for å få boliglån i Norge krever at du selv må stille med egenkapital som tilsvarer minimum 15 % av kjøpssummen.

 • Hvor mye koster leilighetene?

  Typisk vil prisene være mellom 1 200 000 - 2 200 000, avhengig av lokasjon, antall personer som bor i Kollektivet, størrelse på eget rom, og hvilke funksjoner du ønsker å ha privat.

Kjøp og salg

 • Kan dere hjelpe meg å få banklån?

  Ja, vi har samarbeid med bank, og vil sette dere i kontakt som del av kjøpsprosessen.

 • Har man mulighet til å velge hvem man bor med?

  Selve kjøpet er individuelt; utgangspunktet er at du kjøper din andel av Kollektivet.

  Gjennom kjøpsprosessen til Co-Own "matcher" vi mennesker som har gode forutsetninger for å trives sammen.

  Dersom du ønsker å kjøpe sammen med en bestemt person, vil dette ønsket bli fanget opp som del kjøpsprosessen, og vi vil ha en åpen dialog rundt dette.

 • Hva skjer hvis jeg ikke får solgt min andel?

  Co-Own garanterer for omsettbarheten til din andel. Dersom du ikke får solgt andelen din innen 180 dager, forplikter Co-Own seg til å kjøpe den.

 • Hvordan selger jeg min andel?

  Når du er klar for å selge kan Co-Own støtte deg i prosessen. Vi bidrar med å finne interessenter, og har avtale med tredjepart som kan gjennomføre selve oppgjøret.

  Ønsker du å bruke en megler står du fritt til det. For å sikre trygghet for både deg som selger, ny kjøper, og de andre som er igjen i fellesskapet, anbefaler vi at Co-Own er involvert i prosessen. Om vi finner en kjøper i vårt nettverk som matcher kollektivet, tar vi betalt for selve koblingen mellom kjøper og selger.

 • Hvordan kjøper man seg inn i kollektiver?

  Av åpenlyse grunner er det å kjøpe seg inn i et kollektiv litt annerledes enn å kjøpe en "vanlig" leilighet.

  Co-Own har en egen prosess for dette. Vi hjelper deg hele veien, fra å "matche" deg med andre interessenter som vi tror du har gode forutsetninger for å trives med, til å sette deg i kontakt med bank og gjennomføre kjøpet.

  Som del av kjøpsprosessen vil vi også legge til rette for at dere kommer sammen og blir enige om hvordan dere ønsker å ha det. Vi er med dere hele veien til innflytting.

  Det første steget er enkelt og har ingen forpliktelser ved seg. Du starter med å melde interesse for et rom eller fellesskap her på co-own.no, så tar vi kontakt med deg.

 • Bestemmer jeg selv salgspris på min egen andel?

  Andelene selges på samme måte som "vanlige" leiligheter. Prisen på andelene bestemmes ut i fra hva markedet er villig til å betale.

 • Hvordan går jeg frem for å selge en andel?

  Vi har til enhver tid en interesseliste med potensielle kjøpere som ønsker å bo i kollektiv, og anbefaler at andelen publiseres gjennom vårt nettverk. Dette for å gi deg, dine romkamerater og den nye kjøperen en trygghet for at alle interesser blir ivaretatt.

  Du står selvsagt fritt til å velge andre kanaler om du ønsker det.

Mitt eierskap

 • Kan jeg leie ut andelen min i en periode?

  Stabile boforhold er en viktig del av å skape meningsfulle fellesskap. Vi ønsker ikke at Co-Own kollektivene skal bli brukt som profesjonelle utleieobjekter, da dette vil være mot vår hensikt. Det er derfor borett i Kollektivene; de som kjøper må også bo der.

  Samtidig vet vi at beboerne kan ha behov for å leie ut rommet sitt i perioder.

  Retten til utleie er derfor begrenset til en periode på totalt ett år og, med mindre beboerne blir enige om noe annet, vil retten til utleie kun gjelde i tilfeller hvor en beboer har har saklig grunn for dette. Det kan være i forbindelse med at man skal utenbys/utenlands på utveksling, praksis eller lignende i forbindelse med studie eller arbeid.

  Når det kommer til kortere utleie, som i ferier, så reguleres dette i en avtale mellom beboerne i hvert Kollektiv.

 • Kan jeg sette et personlig preg på mitt eget rom?

  Ja. Ditt eget rom i Kollektivet er din egen sone, hvor du kan trekke deg tilbake og gjøre akkurat som du selv vil.

 • Kan man bo fast med kjæresten på ett rom?

  Som del av kjøpsprosessen vil vi kartlegge hva andre interessenter av Kollektivet ønsker - deriblant om de aksepterer at andre beboere bor fast sammen med kjæresten. Svaret på dette spørsmålet avhenger derfor av de andre beboerne i fellesskapet.

  Utgangspunktet er at vi vil finne fellesskaper som passer deres behov, men for å få fellesskapene til å fungere er vi avhengig av at alle menneskene som flytter sammen har de samme ønskene og grensene før innflytting.

 • Hva kjøper jeg egentlig?

  Rent juridisk så kjøper du din ideelle andel av leiligheten (eks. 25 % av et 4-roms Kollektiv), samt en eksklusiv bruksrett til ditt eget rom.

 • Hvordan er den juridiske organiseringen?

  Co-Own er organisert som et vanlig tingsrettslig sameie som er pantsettbart i medhold av panteloven § 2-1.

  Dette betyr at hver beboer kjøper sin egen ideelle andel som man selv er ansvarlig for, uten å være juridisk ansvarlig for de øvrige beboernes andeler.

  I prinsippet er ikke dette ulikt at et samboerpar kjøper seg en leilighet sammen.

Leilighetens innhold

 • Er alle rommene i et Kollektiv like store?

  Nei, ikke nødvendigvis. De private rommene i et Kollektiv kan variere både med hensyn til størrelse og innhold. På den måten tilrettelegger vi for å dekke flest mulig behov og ønsker. Det betyr også at prisen på andelene/rommene kan variere.

 • Hvor lydisolert er hvert rom?

  Det varierer fra bolig til bolig. Co-Own eier ingen eiendommer, så det kommer an på hvilken type eiendommer selgere har lagt ut på vår plattform.

  Som et minimum er rommene lydisolert i henhold til norske byggestandarder - som rom i leiligheter generelt.

 • Hvor mange bor man med?

  Kollektivene kommer i ulike størrelser og er tilpasset for at 4-6 personer kan bo godt sammen.

Hvem gjør hva?

 • Hvem sørger for etterlevelse av husregler?

  Fellesskapet reguleres av en Sameieavtale og et sett av Husholdensregler som beboerne i fellesskap blir enig om som del av innflyttingsprosessen. Hver beboer er ansvarlig for å etterleve disse.

  I tillegg får hvert Kollektiv tildelt en "Community Manager" fra Co-Own som til enhver tid kan kontaktes for hjelp og støtte.

 • Hvem kjøper inn felles gjenstander?

  Kollektivene kommer umøblert, men som del av prosessen frem mot innflytting vil Co-Own tilrettelegge for at beboerne kan gå sammen for å bli enig om møblering.

  Innholdet i Kollektivet er hva som gjør det til et hjem som dere vil trives i. Dette er derfor en viktig del av fellesskapsbyggingen som dere vil være sammen om.

 • Kan man ha folk på besøk / arrangere sosiale begivenheter?

  Hva som skjer inne på ditt private rom er helt opp til deg.

  Bruken av fellesområder reguleres i husordensavtalene mellom beborne i det enkelte Kollektiv. I husordensavtalen som er foreslått av Co-Own står det at:

  • Andre beboere kan fritt invitere gjester til middag / kvelds innenfor rimelighetens grenser
  • Det er tillatt med lengre gjestebesøk i Kollektivet så lenge man melder fra om det
  • All festing i Kollektivet må avklares og godkjennes av alle i Kollektivet
  • Hvis beboer arrangerer små lag / vorspiel, bør alle i Kollektivet være velkommen til å delta

  Dette er bare forslag fra Co-Own. De konkrete reglene besluttes mellom beboerne i Kollektivet som del av innflyttingsprosessen.

 • Hvis en beboer er utrivelig å bo med, men personen ikke har brutt husregler; hva kan jeg gjøre?

  Fellesskapet reguleres av en Sameieavtale mellom beboerne, hvor den enkeltes ansvar er beskrevet.

  Dersom det oppstår situasjoner som ikke er regulert av Sameieavtalen, vil deres dedikerte Community Manager fra Co-Own kunne tre inn og håndtere saken anonymt, upartisk og profesjonelt for å forsøke å finne en løsning.

 • Hvem har ansvaret for felles gjenstander? Hva skjer hvis de blir ødelagt?

  Dersom det skulle skje noe med felles gjenstander som er kjøpt inn av privatpersoner i Kollektivet, vil dette gjøres opp mellom beboerne selv.


  Skulle det oppstå konflikter i dette, vil Co-Own sin "Community Manager" være til støtte for at den enkelte sak løses på en ryddig og rettferdig måte.