Co-own - Vanlige spørsmål

Pris og betaling

 • Hva er fordelene med å kjøpe seg inn i et Kollektiv?

  Det er mange fordeler.

  For det første er det økonomisk gunstig å å betale til deg selv fremfor å kaste penger ut vinduet. Gjennomsnittlig leiekostnad for en 1 roms leilighet i Norge er på nesten 8000kr i måneden. Over en tre års periode utgjør dette nesten 300 000kr. I stedet for å betale til en utleier kan du heller bygge din egen formue.

  For det andre har det en rekke sosiale fordeler. Når du er del av et kollektiv, tar du del I og bygger et fellesskap sammen med mennesker som tar omsorg og bryr seg om deg.

 • Hvordan fordeles felleskostnadene som strøm og internett mellom beboerne i Kollektivet?

  Som del av innflyttingsprosessen vil beboerne inngå strøm- og internettavtale for Kollektivet som helhet.

  Hvordan avtalene administreres vil avtalefestes i husholdensreglementet. Det enkleste er å fordele kostnadene, at alle betaler likt hele året gjennom, at at én person i fellesskapet får ansvaret for at regningene blir betalt.

 • Hvor mye egenkapital må jeg ut med?

  Reglene for å få boliglån i Norge krever at du selv må stille med egenkapital som tilsvarer minimum 15 % av kjøpssummen.

  For Co-Own kollektiver tilsvarer dette typisk mellom 180 000 – 350 000kr, avhengig av lokasjon og størrelse.

 • Hvor mye egenkapital må jeg ut med?

  Reglene for å få boliglån i Norge krever at du selv må stille med egenkapital som tilsvarer minimum 15 % av kjøpssummen.

  For Co-Own kollektiver tilsvarer dette mellom 180 000 – 350 000kr, avhengig av lokasjon og størrelse.

 • Hvor mye koster leilighetene?

  Prisen avhenger selvsagt av Typisk vil prisene være mellom 1 200 000 - 2 200 000, avhengig av lokasjon, antall personer som bor i Kollektivet, størrelse på eget rom, og hvilke funksjoner du ønsker å ha privat.

Kjøp og salg

 • Kan dere hjelpe meg å få banklån?

  Ja, vi har samarbeid med bank, og vil sette dere i kontakt som del av kjøpsprosessen.

 • Har man mulighet til å velge hvem man bor med?

  Selve kjøpet er individuelt; utgangspunktet er at du kjøper din andel av Kollektivet.

  Gjennom kjøpsprosessen til Co-Own "matche" mennesker som har gode forutsetninger for å trives sammen.

  Dersom du ønsker å kjøpe sammen med en bestemt person, vil dette ønsket bli fanget opp som del av denne kjøpsprosessen, og vi vil ha en åpen dialog rundt dette.

 • Hva skjer hvis jeg ikke får solgt min andel?

  Co-Own garanterer for omsettbarheten til din andel. Dersom du ikke får solgt andelen din innen 180 dager, forplikter Co-Own seg til å kjøpe den tilbake til 75 % av kjøpspris. På den måten tar du ingen risiko på dine forpliktelser overfor banken.

 • Hvordan selger jeg min andel?

  Når du er klar for å selge gjør du dette enkelt gjennom Co-Own. Vi vil støtte deg hele veien, fra å legge ut annonse, finne interessenter, og gjennomføre transaksjonen.

  For å sikre trygghet for både deg som selger, ny kjøper, og de andre som er igjen i fellesskapet, må andelen selges gjennom Co-Own.

 • Hvordan kjøper man seg inn i kollektiver?

  Av åpenlyse grunner er det å kjøpe seg inn i et kollektiv litt annerledes enn å kjøpe en "vanlig" leilighet.

  Co-Own har en egen prosess for dette. Vi hjelper deg hele veien, fra å "matche" deg med andre interessenter som du har gode forutsetninger å trives med, til å sette deg i kontakt med bank og gjennomføre kjøpet.

  Som del av kjøpsprosessen vil vi også tilrettelegge for at dere kommer sammen og blir enige om hvordan dere ønsker å ha det. Vi er med dere hele veien til innflytting.

  Det første steget er enkelt og har ingen forplikter ved seg. Du starter med å melde interesse for et rom eller fellesskap her på co-own.no, og vi vil ta kontakt med deg.

 • Bestemmer jeg selv salgspris på min egen andel?

  Ja, prisene på andelene selges slik som "vanlige" leiligheter. Prisen på andelene bestemmes ut i fra hva markedet er villig til å betale.

 • Jeg må selge gjennom Co-Own, men kan jeg bruke andre kanaler også?

  Du kan bruke alle kanaler som du måtte ønske for å selge din andel - akkurat som med en vanlig leilighet.

  Selve salgsprosessen må gjøres gjennom Co-Own sin portal. Dette for å gi deg, dine romkamerater og den nye kjøperen en trygghet for at alle interesser blir ivaretatt.

Mitt eierskap

 • Kan jeg leie ut romme mitt i en periode?

  Stabile boforhold er et viktig del av å skape meningsfulle fellesskap. I tillegg ønsker vi ikke at Co-Own kollektivene skal bli brukt som profesjonelle utleieobjekter, da dette vil være mot vår hensikt. Det er derfor borett i Kollektivene; de som kjøper må også bo der.

  Samtidig vet vi at beboerne kan ha behov for å leie ut rommet sitt i perioder.

  Retten til utleie er derfor begrenset til en periode på totalt ett år og, med mindre at beboerne blir enige om noe annet, vil retten til utleie kun gjelde i tilfeller hvor en beboer har har saklig grunn for dette. Det kan være i forbindelse med at man skal utenbys/utenlands på utveksling, praksis eller lignende i forbindelse med studie eller arbeid.

  Når det kommer til kortere utleie, som i fellesferier, så reguleres dette i en avtale mellom beboerne i hvert Kollektiv.

 • Kan jeg sette et personlig preg på mitt eget rom?

  Ja. Ditt eget rom i Kollektivet er din egen sone, hvor du kan trekke deg tilbake og gjøre akkurat som du selv vil. • Kan man bo fast med kjæresten på ett rom?

  Som del av kjøpsprosessen vil vi kartlegge hva andre interessenter av Kollektivet ønsker - deriblant om de aksepterer at andre beboere bor fast sammen med kjæresten. Svaret på dette spørsmålet avhenger derfor av de andre beboerne i fellesskapet.

  Utgangspunktet er at vi vil finne fellesskaper som passer deres behov, men for å få fellesskapene til å fungere er vi avhengig av at alle menneskene som flytter sammen har de samme ønskene og grensene før innflytting.

 • Kan jeg sette et personlig preg på mitt eget rom?

  Ja. Ditt eget rom i Kollektivet er din egen sone, hvor du kan trekke deg tilbake og gjøre akkurat som du selv vil.

 • Hva kjøper jeg egentlig?

  Rent juridisk så kjøper du din ideelle andel av leiligheten (eks. 25 % av et 4-roms Kollektiv), samt en eksklusiv bruksrett til ditt eget rom.

 • Hvordan er den juridiske organiseringen?

  Co-Own er organisert som et vanlig tingsrettslig sameie som er pantsettbart i medhold av panteloven § 2-1.

  Dette betyr at hver beboer kjøper sin egen ideelle andel som man selv er ansvarlig for, uten at å være juridisk ansvarlig for de øvrige beboernes andeler.

  I prinsippet er ikke dette ulikt at et samboerpar kjøper seg en leilighet sammen.

Leilighetens innhold

 • Er alle rommene i et Kollektiv like store?

  Nei, ikke nødvendigvis. De private rommene i et Kollektiv kan variere både med hensyn til størrelse og innhold. På den måten tilrettelegger vi for å dekke flest mulig behov og ønsker. Det betyr også at prisen på andelene/rommene kan variere.

 • Hvor lydisolerte er hvert rom?

  Rommene er lydisolert i henhold til norske byggestandarder - tilsvarende som rom i vanlige leiligheter

 • Hvor mange bor man med?

  Kollektivene kommer i ulike størrelser og er tilpasset for at 4-6 personer kan bo godt sammen.

Hvem gjør hva?

 • Hvem sørger for etterlevelse av husregler?

  Fellesskapet reguleres av en Sameieavtale og et sett av Husholdensregler som beboerne i fellesskap blir enig om som del av innflyttingsprosessen. Hver beboer er ansvarlig for å etterleve disse.

  I tillegg får hvert Kollektiv tildelt en "Community Manager" fra Co-Own som til enhver tid kan kontaktes for hjelp og støtte.

 • Hvem kjøper inn felles gjenstander?

  Kollektivene kommer umøblert, men som del av prosessen frem mot innflytting vil Co-Own tilrettelegge for at beboerne kan gå sammen for å bli enig om møblering.

  Innholdet i Kollektivet er hva som gjør det til et hjem som dere vil trives i. Dette er derfor enn viktig del av å fellesskapsbyggingen som dere vil være sammen om.

 • Kan man ha folk på besøk / arrangere sosiale begivenheter?

  Hva som skjer inne på ditt private rom er helt opp til deg.

  Bruken av fellesområder reguleres i husordensavtalene mellom beborne i det enkelte Kollektiv. I husordensavtalen som er foreslått av Co-Own står det at:

  • Andre beboere kan fritt invitere gjester til middag / kvelds innenfor rimelighetens grenser
  • Det er tillatt med lengre gjestebesøk i Kollektivet så lenge man melder fra om det
  • All festing i Kollektivet må avklares og godkjennes av alle i Kollektivet
  • Hvis beboer arrangerer små lag / vorspiel, bør alle i Kollektivet være velkommen til å delta

  Dette er bare forslag fra Co-Own. De konkrete reglene besluttes mellom beboerne i Kollektivet som del av innflyttingsprosessen.

 • Hvis en beboer er utrivelig å bo med, men personen ikke har brutt husregler; hva kan jeg gjøre?

  Fellesskapet reguleres av en Sameieavtale mellom beboerne, hvor den enkeltes ansvar er beskrevet.

  Dersom det oppstår situasjoner som ikke er regulert av Sameieavtalen, vil deres dedikerte Community Manager fra Co-Own kunne tre inn og håndtere saken anonymt, upartisk og profesjonelt for å forsøke å finne en løsning.

 • Hvem har ansvaret for felles gjenstander? Hva skjer hvis de blir ødelagt?

  Dersom det skulle skje noe med felles gjenstander som er kjøpt inn av privatpersoner i Kollektivet, vil dette gjøres opp mellom beboerne selv.


  Skulle det oppstå konflikter i dette, vil Co-Own sin "Community Manager" være til støtte for at den enkelte sak løses på en ryddig og rettferdig måte.

 • Hvem har ansvaret for felles gjenstander? Hva skjer hvis de blir ødelagt?

  Dersom det skulle skje noe med felles gjenstander som er kjøpt inn av privatpersoner i Kollektivet, vil dette gjøres opp mellom beboerne selv.


  Skulle det oppstå konflikter i dette, vil Co-Own sin "Community Manager" være til støtte for at den enkelte sak løses på en ryddig og rettferdig måte.